Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Τήν Δευτέρα τό βράδυ ὁλόκληρη ἡ ἀδελφότητα συγκεντρώθηκε σέ ἕνα πολύ μικρό διάδρομο δίπλα στό κελί τοῦ ἡγουμένου (τό κελί εἶναι πολύ μικρό, εἶναι περίπου. 2,5 x 3 m) γιά νά ἀκούσει τήν τελευταία πνευματική ὁμιλία του. Ἡ ἀτμόσφαιρα ἦταν πολύ ζεστή καί πνευματική. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, ἡ ἀδελφότητα ἑτοίμασε ἕνα δῶρο γιά τόν Ἡγούμενο: μία μικρή εἰκόνα μέ τόν Ἰησοῦ φυλακισμένο.

Τρίτη πρωί πρίν ἀπό τήν ἀναχώρηση, οἱ μοναχοί ἔκαναν Παράκληση στή Μητέρα τοῦ Θεοῦ σέ μία ἐκπληκτική ἀτμόσφαιρα. Ἦταν ἐντυπωσιακό τό πῶς ὅλοι οἱ πατέρες ἀπό τό μοναστήρι καί πολλοί ἄλλοι ἀπό τό Ἅγιον Ὅρος ἔλαβαν μέρος στήν ἀκολουθία ψάλλοντας μέ ἀπόλυτη ἀφοσίωση καί συναίσθημα γιά τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Ἡγουμένου τους. Ὅλοι πῆραν τήν εὐλογία τοῦ πατέρα Ἐφραίμ, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἀστυνομικῶν πού ἦταν νά τόν συνοδεύσουν καί πού ἀπολάμβαναν τήν φιλοξενία καί δωρεάν γεύματα στή Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου γιά 3 (τρεῖς) ἡμέρες.

Ὑπῆρχαν ἀρκετές ἀστυνομικές δυνάμεις καί ὅλοι οἱ ἀστυνομικοί ἦταν ἐντελῶς συγκλονισμένοι, μέ ὅσα συνέβαιναν. Μερικοί ἄπ ‘ αὐτούς ἀκόμα ἔκλαιγαν.
Ἐπίσης ἐντυπωσιακή ἦταν ἡ στάση τῶν πατέρων πού γνώριζαν ὅτι Ἡγούμενος τούς εἶναι ὁμολογητής: γιά μερικούς ἡ χαρά εἶναι μεγαλύτερη ἐπειδή θεωροῦνταν ἄξιοι ἑνός τέτοιου ἡγούμενου, ἄλλοι ἦταν λυπημένοι ἐπειδή θά τούς λείψει καί ἄλλοι ἤθελαν νά θυσιαστοῦν γί ‘αὐτόν, ὅπως μία ἔκφραση τῆς ἀγάπης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου